Vezetői coaching

A személyre szabott vezetőfejlesztési folyamat, melynek célja a valódi és tartós viselkedésváltozás.

Megközelítésünkben a coach nem szolgál kész megoldásokkal, célja a vezető fejlődési folyamatának támogatása. A támogatás alapja, hogy abban segítjük ügyfeleinket, hogy növeljék tudatosságuk szintjén legyen szó az erősségeikről, illetve fejlesztendőikről. Ha növelve önismeretüket, képesek csökkenteni vakfoltjaikat, hitelesebb vezetőkké válhatnak.

A folyamat eredményessége az ügyfél személyes felelőssége is mind az alkalmak során, mind azok között. Az ülések között egyéni vállalásokkal dolgozik az ügyfél, ami támogatja saját személyes megoldásának kialakításában.

A Valoro coaching eszköztára

A coaching folyamat során többfajta módszert is alkalmazunk, a coach mindig az adott témára vagy problémára alkalmas legjobb módszert vagy azok kombinációját ajánlja ügyfelünknek.

Coachaink az alábbi módszertanokban képzettek:

  • Tranzakcióanalitikus módszertan: olyan helyzetekben kiváló, ahol az eredményességhez mélyebb elemzésre van szükség. Az autonómia felé való elmozdulásban ad támogatást. Erősíti az ügyfél felnőtt tudatosságát komplex helyzetekben, segít megélni és fenntartani az azonos szemmagasságot hierarchikus működési keretek között.
  • Gestalt orientáció: a jelenre és a tudatosságra fókuszáló humanisztikus megközelítés. Az ügyfél és a környezete közötti kapcsolat megmutatja az ügyfél valóságát. A coach aktívan dolgozik a kapcsolattal, mélyíti az ügyfél tudatosságát és önismeretét. Épít a változás paradoxonára, hatékonyan támogatja az ügyfelet szükségletei felismerésében és asszertív kifejezésében.
  • Shadow / árnyék coaching: a vezető napi munkavégzésében történő megfigyelése előre megbeszélt szempontok alapján, majd visszajelzés adása, a látottak feldolgozása, változási terv közös készítése.
  • Appreciative (elismerő) coaching: az erősségekre épít, a cél-motiváció alkalmazásával a személyes energiák felderítésén keresztül a pozitív pszichológia szemléletével. Abban is támogat, hogy megtaláljuk a fontos megőrzendőket és változtatandókat.
  • Megoldásközpontú szemlélet: a problémafenntartása helyett a jövő lehetőségeire koncentrálunk. Ügyfeleink erősségeire és múltbeli sikereire építve közelítjük meg a kitűzött célokat. Ez a módszer egyszerű, hatékony és időtakarékos. Jól alkalmazható a csapatok működési problémáinak kezelésére.

EGYÉNI BUSINESS / SOFT SKILL / EXECUTIVE COACHING
A vezető egyéni fejlesztése történik 6-12 alkalmas folyamatok során. Fő témája az egyéni vezetői elakadások megoldása, kiemelt célkitűzések elérése. Folyamat jellegéből adódóan valódi viselkedésváltozást eredményez. Támogatja a vezetőt a saját igényeihez, erősségeihez legjobban illeszkedő megoldások kialakításában. A coach külső tapasztalata és szakmai tudása hozzáférhető a fejlesztési folyamat során.

CSOPORTOS COACHING
Egyéni vezetői fejlesztés történik 6-12 fős csoportokban. Az egyéni coaching eszközök mellett a csoport szakmai tudása és vezetői tapasztalata is hozzáférhető erőforrás a résztvevők számára. A csoporttagok aktívan támogatják egymást, ami fejleszti a vezetői kommunikációt. Jó gyakorlati terepet biztosít az aktív hallgatásnak, a kérdezéstechnika elmélyítésének. Több szintű tanulás történik, a résztvevők egyéni fejlesztése mellett a szervezeti egységek belső határai is átjárhatóbbá válnak, új normák épülnek be a szervezeti kultúrába, elterjed a coaching szemléletű vezetés eszköztára a vezetői gyakorlatban.

TEAMCOACHING
A vezetői team, vagy szervezeti egység mini szervezetfejlesztése. Fókuszban a csapat egészének működése, működési mintázataik. A teamcoach erre vonatkozóan visszajelzést ad a csapatnak. Hatására a résztvevők képesek megismerni csapatuk működési mintázatait, meghatározni a jó működés jellemzőit, és az egyéni hozzájárulásokat. Közös normákat alkot a csapat, dönt arról, hogy mit kezdenek csapat szinten a negatív hatású mintázatokkal. A csapat működésére vonatkozó információk minden résztvevő számára hozzáférhetőek és transzparensek. Hatására javul az együttműködés és a kommunikáció. A 4-5 alkalmas teamcoaching folyamat jól megalapozza a vezetői kultúra fejlesztését.

COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉS
A kiváló szervezeti működés alapja a vezetés. Nem elég a legjobb munkatársakat megtalálni és kiválasztani, biztosítani szükséges a mindennapi magas teljesítmény elérését. Ehhez elengedhetetlen a munkatársak kreativitása, kezdeményezőkészsége, képességeinek teljes skálája. Sok vezető törekszik ezt elérni, ám a napi operatív vezetői és szakmai feladatok kevés energiát és időt hagynak arra, hogy a vezetők, mint „belső fejlesztők” professzionálisan támogassák munkatársaikat. Ehhez biztosít erőforrást a coaching szemléletű vezetés eszköztára. A különböző coaching eszközök közül a vezető kiválaszthatja a számára megfelelőt. Ez az eszköztár alapjaiban újítja meg a vezetői kommunikációt, aki facilitátorként lesz képes értekezleteket tartani, a feladatkiadás a célokat egyeztető delegálási megbeszélés lehet, az ellenőrzés pedig fejlesztő visszajelzést fog jelenteni rövid idő alatt.